In 2020 bestaat de katholieke basisschool Gerardus Majella 100 jaar.

Dit heuglijke feit wil de primaire onderwijsinstelling niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep, waar de Gerardus Majella onder valt, geeft de school alle vrijheid om een jubileum te organiseren.

Er is reeds een jubileumcommissie in het leven geroepen die bestaat uit José Bonekamp-Mossink, Antoinet van der Haar-Klomp, Robert Dijkman en Jan Casteel. Dit comité is inmiddels een paar maal bijeen geweest. Hoe de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan eruit komen te zien wordt nog volop besproken maar al wel is duidelijk dat een reünie het hoogtepunt gaat worden.

Het organisatiecomité heeft gemeend de datum reeds vrij te geven om oud-leerlingen vroeg genoeg in de gelegenheid te stellen hier al rekening mee te houden. De reünie wordt gehouden op zaterdag 4 juli 2020 in de huidige Gerardus Majella-school aan de Boxhofstede te Vaassen. De tijdsduur op die middag is vastgesteld van 2 tot 6 uur. Er bestaat zelfs al de mogelijkheid zich nu hiervoor aan te melden zodat de jubileumcommissie kan overzien hoeveel oud-leerlingen van plan zijn te komen.

Voorlopige aanmeldingen kunnen gedaan worden via het e-mail-adres gerardusmajella100@gmail.com. De volgende gegevens moeten dan doorgegeven worden: naam, woonplaats en geboortejaar. De getrouwde vrouwelijke oud-leerlingen dienen ook hun meisjesnaam daarbij te vermelden. Misschien zijn er uit het verleden nog leuke anekdotes te vertellen; die zou het organisatiecomité graag ontvangen. Ook die kunnen via het genoemde e-mail-adres doorgezonden worden.

Ongetwijfeld zullen er oud-leerlingen zijn die niet computer-gericht zijn; deze mensen kunnen zich telefonisch aanmelden via het volgende nummer: 06 – 2373 7861. Voor nadere informatie kan men ook dit nummer bellen.