Actiedag 5 september bij Speulbrink/Viattence Vaassen!

door | sep 5, 2023 | Nieuws

De wereld van de ouderenzorg verandert sterk, óók op de Veluwe. We hebben niet alleen te maken met dubbele vergrijzing, maar ook met een groeiende schaarste aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Dat vraagt om een andere kijk op en invulling van ouderenzorg. Enerzijds door bijvoorbeeld zorgtechnologie in te zetten, aan de andere kant door een groter beroep te doen op naasten en vrijwilligers. Ook verschuift de plaats waar ouderenzorg wordt verleend: steeds vaker thuis, met een grotere verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Tegelijkertijd wordt er vanaf 2024 landelijk bezuinigd op zorgkosten. Maar de veranderingen die we hierboven beschrijven, vragen tijd, energie én goede afstemming met belanghebbenden zoals cliënten, naasten en medewerkers. Die tijd krijgt Viattence en alle andere ouderenzorgorganisaties niet als ze nu met de effecten van kortingen aan de slag moeten.

Vandaag 5 september zetten medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van Viattence de bewoners en cliënten extra in het zonnetje. Dit doen zij door het bakken van pannenkoeken voor de bewoners en door het maken van een wandeling met bewoners en cliënten.

Anneke ging met haar camera mee en maakte de volgende impressie;

 

 

 

 

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: