Het college van B&W van de gemeente Epe heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 supermarkten op alle zondagen tussen 12:00 – 18:00 uur open mogen en dat alle overige winkels op maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen tussen 12:00 – 18:00 uur.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Epe komt met het besluit over winkelopenstelling op zondagen tegemoet aan de wens van de ondernemersverenigingen in de dorpen Epe en Vaassen. De ondernemersverenigingen in Oene en Emst gaven eerder aan geen behoefte te hebben aan op zondag geopende winkels in die dorpen

 

B en W geeft supermarkten het recht om vanaf het nieuwe jaar elke zondag tussen 12.00 en 18.00 uur hun deuren te openen. Zoals de ondernemersverenigingen van Vaassen en Epe bepleitten. De overige winkels mogen maximaal twaalf zondagen per jaar op dezelfde uren open. Die optie komt grotendeels overeen met het advies van de twee ondernemersverenigingen. Het is wel de bedoeling dat de overige winkels gelijktijdig (maximaal) twaalf keer open gaan op zondag. Ondernemers zijn niet verplicht om mee te doen aan zondagopenstelling.

 

B en W stelt dat er een duidelijke behoefte bestaat bij inwoners, toeristen en recreanten om supermarkten en andere winkels in beperkte mate op zondag open te stellen. Omdat er ook groepen mensen en ondernemers zijn die op zondagen helemaal geen winkels open willen vanwege de zondagsrust, is ervoor gekozen dat de openstelling alleen voor de middagen geldt. De kerkgang op zondagochtenden wordt in dat geval niet verstoord.

De discussie over zondagopenstelling van winkels in de gemeente Epe kwam na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar pas los. Het oude college van B en W had in een vorig coalitieakkoord vastgelegd gedurende de bestuursperiode geen enkele discussie over koopzondagen te voeren. In het nieuwe coalitieakkoord werd geen ‘verbod’ op praten over zondagopenstelling opgenomen.
De ondernemersverenigingen van Vaassen en Epe maakten vervolgens, gesteund door een flinke meerderheid van de politieke partijen in Epe, gebruik van de nieuwe situatie door het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Met de zondagopenstelling met ingang van 1 januari 2019 als resultaat.

 

Bron: Stentor en gemeente Epe