Door Henk Boeve

 

Heel moeilijk te zeggen hoeveel mensen kerstavond aanwezig waren bij de Volkskerstzang in Emst.

Het waren er in ieder geval heel veel.

Het was dan op het Hezeplein tussen garage Riphagen en De Emsterie een drukte van belang. De schatting was dat tussen de 500 en 600 personen de Volkskerstzang bijwoonden.

 

Voor de tiende keer werd deze Volkskerstzang georganiseerd en men kon genieten van kerstliederen, gespeeld door de plaatselijk muziekvereniging Prins Bernhard.

Om klokslag half negen werd iedereen welkom geheten door Gert Buitenhuis, voorzitter dorpshuis de Hezebrink, en hij deed ook het dankwoord.

Twee bekende Emsternaren, te weten Ria Dijkhof en Henk Boeve, lazen het kerstevangelie voor.

De organisatie had in het verleden een draaiboek gemaakt en alles was tot in de puntjes geregeld.

Op een groot scherm konden de bezoekers de tekst lezen van de liederen die gezongen werden.

De Volkskerstzang eindigde met het zingen van “Ere zij God”, wederom onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Prins Bernhard.

Daarna werd er warme chocomelk en glühwein geschonken en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

De samenwerking tussen de Hervormde Gemeente Emst en muziekvereniging Prins Bernhard was uitstekend en ze kunnen terug zien op een bijzonder geslaagde Volkskerstzang, waar op een eenvoudige mooie manier de Emster bevolking samen gebracht werden.