Bron: Gemeente Epe

Burgemeester Van der Hoeve heeft besloten om een woning aan de Dorpsstraat in Vaassen te sluiten, wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. Deze woning is vanaf 7 september voor drie maanden gesloten vanwege het overtreden van de Opiumwet (artikel 13b).

Gedurende de sluiting is het verboden om de woning te betreden.
Burgemeester Van der Hoeve: “Handel, productie en gebruik van drugs kan leiden tot verstoring van de openbare orde en (brand-) gevaarlijke situaties. Samen met de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben wij beleidsregels vastgesteld om harder op te treden tegen de teelt en productie van drugs en de handel hierin. Eén van de bevoegdheden die ik heb als burgemeester is het sluiten van een pand of woning op het moment dat daar drugs worden aangetroffen. Door een pand voor langere tijd af te sluiten en duidelijke posters op te hangen dat dit drugspand gesloten is, voorkom je onder andere dat mensen naar het pand komen voor drugs en dat omwonenden onnodig risico’s lopen.”

Gemeente gaat alleen over sluiting van het pand
De gemeente gaat niet over de schuldvraag en het strafrechtelijk onderzoek. Dat is aan politie en justitie. Een sluiting van een pand of woning heeft alleen betrekking op het pand en richt zich op de eigenaar van het pand. Het staat dus los van de persoonlijke verwijtbaarheid of betrokkenheid van een persoon of bedrijf. De gemeente legt ook geen boetes op.

Vermoedens van drugshandel? Meld het!
De handel in drugs, maar ook hennepteelt kan (grote) overlast en onveiligheid veroorzaken voor de directe omgeving in de vorm van brandgevaar, wateroverlast, vervuiling, geluidshinder, vandalisme en georganiseerde criminaliteit. Ook kan het onveiligheidsgevoel van omwonenden toenemen door de handel en productie van drugs. Heeft u vermoedens van de teelt/productie van drugs of de handel daar in? Bel dan de politie op 0900-8844 of meld het via Misdaad Anoniem 0800-7000.