De verbouw van het dorpshuis de Hezebrink is al een tijdje in volle gang. Behalve financiering vanuit de gemeente Epe en fondsen wil de Hezebrink, samen met het bedrijfsleven en bevolking van Emst en omstreken, een bedrag inzamelen om een goed voorzieningsniveau voor iedereen te realiseren zoals bijvoorbeeld aanpassingen voor validen en minder validen, lift, sport en spelmaterialen e.d.  Één van de acties om geld in te zamelen is het organiseren van een sponsorloop door de beide basisscholen op burendag, zaterdag 23 september aanstaande.

 De verbouwing van het dorpshuis de Hezebrink in Emst gaat gestaag verder. Samen bouwen we aan een prachtige accommodatie met elkaar en voor elkaar!

Uiteraard hangt er een aanzienlijk kostenplaatje aan deze verbouwing waarvan de Gemeente Epe het grootste deel voor haar rekening neemt. Naast deze financiering heeft het bestuur van de Hezebrink van de gemeente Epe de opdracht gekregen om samen met de Emster gemeenschap draagvlak te creëren en geld te werven voor een deel van de verbouwkosten.

Er is een werkgroep samengesteld van afgevaardigden van het bestuur van de Hezebrink, verenigingen en ondernemers uit Emst die zich buigt over acties om geld in te zamelen.

Één van de acties die bedacht is door deze werkgroep is het organiseren van een Fair, samen met alle gebruikers van het dorpshuis, waarbij de opbrengst bestemd is voor de verdere inrichting en aankleding van De Hezebrink.

Deze Fair is op zaterdag 23 september 2017 (van 10.00 tot 16.00 uur). Een onderdeel van de Fair is een sponsorloop die gehouden zal worden door leerlingen van de openbare school De Sprenge en de School met de Bijbel uit Emst. De sponsorloop is georganiseerd door de buurtsportcoaches van Koppel. Zij zijn heel druk geweest met het opstellen van de sponsorlijsten, het uitzetten van het te lopen traject en het enthousiasmeren van de jeugd.

In week 36 worden de sponsorboekjes aan de leerlingen uitgedeeld en kunnen zij op pad om sponsoren voor hun loop te gaan vinden.

Het zou natuurlijk voor de jeugd heel erg leuk zijn als u hen komt aanmoedigen tijdens de sponsorloop op 23 september aanstaande.

Mocht u geen gebruiker zijn van het dorpshuis maar u draagt de Hezebrink wel een warm hart toe en u wilt een kraam bemannen op deze Fair, meld u aan per mail: tom.amanda@hetnet.nl of telefonisch: 06-53151779 (Amanda Jacobs).

Zou u iets willen bakken voor de actie Heel Emst Bakt, meld u zich aan per mail: h.koop-brummel@kpnmail.nl.

Zo dragen we allemaal een steentje bij aan de realisatie van de nieuwe Hezebrink.