De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad open gaat. De vliegroutes van en naar gaan deels over onze gemeente, vooralsnog op geringe hoogte. Wanneer dat gebeurt, gaan we dit in de gemeente Epe ook merken. Het geluid van de overvliegende vliegtuigen zullen we dan zeker horen. Wij verwachten ook gevolgen die niet direct merkbaar zijn, zoals extra fijnstof en stikstof. Dit is nadelig voor ons en onze leefomgeving. De mogelijkheid bestaat dat hierdoor ook minder recreanten onze gemeente zullen bezoeken.

Persoonlijke schade
Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening van vliegveld Lelystad, namelijk door waardevermindering van uw woning. U kunt voor een vergoeding van deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sluit op 31 maart 2020. Maar omdat er nu nog een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit ligt, is nog niet vast te stellen wat uw schade is.

Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, moet u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Dit geeft natuurlijk nog geen zekerheid dat u een schadevergoeding krijgt, maar u houdt in elk geval de mogelijkheid dit te proberen. Deze factsheet van het Ministerie geeft u meer informatie over deze ‘nadeelcompensatie’: Factsheet nadeelcompensatie (pdf, 53 kB)

Stuitingsbrief
U kunt de stuitingsbrief downloaden op de site van de Gemeente Epe en zelf versturen naar het adres dat op de voorbeeldbrief staat. Doe dat dan wel aangetekend en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020 bij het ministerie is. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige verzending.