Het college van B&W heeft in de collegevergadering van dinsdag 25 september gesproken over de locatiekeuze van de pilot voor het grondstoffenplan ‘Samen Slim inzamelen’ en de vragen die de gemeenteraad hierover heeft gesteld.

Het college van B&W is zich bewust van alle vragen die de pilot heeft opgeroepen bij zowel de inwoners van de pilotgebieden in Oene en Vaassen als bij de raadsfracties. Het college is daarmee tot de conclusie gekomen dat er extra communicatie inspanningen noodzakelijk zijn voor het kunnen doen van een representatieve pilot.

Bij deze proef gaat het er blijkbaar om dat de bewoners hun restafval zelf moeten afvoeren naar ondergrondse containers. In plaats van de grijze container voor het restafval komt er een blauwe waarin papier en karton kan worden verzameld. Dat laatste is ook een pijnpunt voor de inwoners omdat nu kerken en verenigingen dat oud papier ophalen en daarmee de kas spekken. Het wegbrengen van restafval zou met name voor senioren een probleem opleveren.

Met een brief werden bewoners in die buurten deze week op de hoogte gesteld van de pilot. Maar in plaats van begrip voor de proef, wekt het gemeentelijke schrijven vooral verbijstering, vragen en irritatie op.


Moeten oudere mensen zelf gaan slepen met afval? In hun scootmobiel of met hun rollator? Thuis ‘opgespaard’ afval trekt toch ongedierte aan? Komt er een pasjes-systeem of kan iedereen afval in containers gooien? Et cetera.

Over tal van vernieuwingen in de pilot geeft Epe wel duidelijkheid. Zo komt er – vanaf midden oktober, een jaar lang – in de proefhuishoudens een BEST-tas, waarin overbodige boeken, elektronica, speelgoed en textiel kunnen worden verzameld worden opgehaald.

Voor oud-papier komt er een blauwe container en de grijze container voor restafval wordt ingenomen. Resterend afval moeten burgers zelf wegbrengen naar containers. Met dit soort maatregelen denkt Epe in de toekomst 115 kilo restafval per inwoner per jaar (van 190 naar 75 kilogram) te ‘besparen’.

Het college heeft daarom besloten om de start van de pilot tot 1 januari 2019 uit te stellen. De geplande informatieavonden op 5 oktober in Oene en 12 oktober in Vaassen gaan in ieder geval door. Daarnaast komen er nog extra communicatie momenten om zowel de raad als de inwoners beter te informeren.