Het Steunpunt Mantelzorg van SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert iedere derde donderdag van de maand een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers. Mantelzorgers hebben het druk met de zorg voor de zieke naaste. Dit kan bijvoorbeeld een ouder, partner, kind, broer/zus zijn. Als mantelzorger heeft u vaak het gevoel dat de omstandigheden uw leven bepalen.

Op donderdag 17 augustus worden mantelzorgers uitgenodigd voor een ochtend om op een ontspannen manier met elkaar in gesprek te gaan.
Deze morgen is het thema: “Mantelzorg en Netwerken”.

Als mantelzorger is het belangrijk dat u andere mensen om u heen heeft om samen te zorgen voor diegene die ziek is. In de praktijk voelen veel mantelzorgers zich alleen staan. Dit maakt het mantelzorgen extra zwaar.
Tijdens deze bijeenkomst willen we met elkaar in gesprek gaan over uw huidige netwerk en over uw wenselijke netwerk.
Welke stappen kunt u zetten om dit te realiseren?

Deze ontmoetingsochtend zal worden gehouden in het Kulturhus EGW, Ds. Prinszaal, Stationsstraat 25 in Epe en is van 10.30 tot 12.00 uur. U bent van harte welkom.

De consumptie is voor eigen rekening.
Meer informatie over deze bijeenkomst of over het Steunpunt Mantelzorg kunt u vinden op www.swo-epe.nl.
U kunt ook contact opnemen met de consulent mantelzorg van de SWO/E, Gerrita Elskamp. U kunt haar op dinsdag en donderdag tussen 8.30 uur en 12.30 bereiken op telefoonnummer 0578-620988. U kunt haar ook mailen: gerrita.elskamp@swoepe.nl