Van zondag 11 t/m zaterdag 17 november is er een collectie voor Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, kortweg afgekort tot NSGK.

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, een vakantiebestemming of de arbeidsmarkt.

Met de projecten die het NSGK ondersteunt helpen zij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. Ze maken de samenleving toegankelijker, versterken het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en dragen bij aan een positieve beeldvorming. Dat doen ze al sinds 1950, voor kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in heel Nederland.

Projecten voor kinderen en jongeren met een handicap die bijdragen aan ons ideaal kunnen bij het NSGK een gift aanvragen. Het is ook mogelijk om een lening aan te vragen bij het Borgstellingsfonds dat het NSGK, samen met de Triodos Bank, heeft opgericht. Naast het ondersteunen van projecten van derden initieert, ontwikkelt en voert het NSGK ook zelf projecten uit om hun ideaal te realiseren. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met diverse organisaties en partners.

Het NSGK krijgt geen subsidie van de overheid. Zij zouden ons werk dan ook niet kunnen doen zonder de bijdrages van vele donateurs, vrijwilligers en organisaties die hun een warm hart toedragen.

Mocht je geen collectant tegenkomen. Je kan het NSKG ook ondersteunen door middel van een vaste of eenmalige donatie. Dat kan via deze link.