De jaarlijkse “Lichtbeeldenavonden” die al 12 jaar lang en in totaal 48 keer werden gehouden door Freek Bomhof in het restaurant ’t Koetshuis van de Cannenburch te Vaassen gaan dit jaar niet door! In verband met het coronavirus is het niet mogelijk de afstanden tussen de aanwezigen te kunnen waarborgen.

Mede het risico om het virus op te oplopen bij dit soort samenkomsten zijn deze avonden voor dit jaar definitief afgelast. Hopelijk kunnen deze bijeenkomsten over de rijke historie van Vaassen in beeld en geluid op een later tijdstip weer gehouden worden. Ter compensatie hiervan zijn er in de afgelopen maanden extra verhalen met bijbehorende foto’s door Freek Bomhof geplaatst in het Vaassens Weekblad over de geschiedenis van ons dorp.

Op de foto is te zien:
De jaarmarkt in Vaassen op donderdag 9 oktober in het jaar 1902 aan de Dorpsstraat ter hoogte van het Marktplein. Rechts de textiel en meubelwinkel op de hoek van de Jan Mulderstraat van de Weduwe Zwaantje Daams. Dit zou één van de 250 foto’s zijn geweest die anders dit jaar vertoond zouden worden.