De Kerstdagen naderen en dat betekent dat er ook aandacht komt voor de traditionele Kerstmuziek. In de Vaassense Dorpskerk wordt dit jaar een Festival of Lessons and Carols gehouden. Iedereen is daar van harte welkom en kan zo alvast in de Kerststemming komen.

De traditie van A Festival of Lessons and Carols is in Engeland ontstaan als voorbereiding op het Kerstfeest. De structuur van deze viering werd in 1880 in Engeland vastgesteld door de aartsbisschop van Canterbury. Deze vorm van viering bleek bij veel mensen aan te slaan en kreeg wereldwijd steeds meer belangstelling door het laagdrempelige karakter. Het is een samenkomst waarin kerstliederen (de Carols) worden afgewisseld met negen lezingen (de Lessons) uit de Bijbel.

Deze lezingen starten met de zondeval van de mensheid, gaan vervolgens over tot de belofte van een redder en monden uit in de geboorte van Jezus. Met lezingen uit Genesis, profetenboeken en evangeliën wordt het verhaal in tekst en muziek weergegeven. De lezingen worden verzorgd door vertegenwoordigers van een aantal Vaassense kerken.

Met deze uitvoering in de Dorpskerk wordt een traditie voortgezet, die in 2015 in Vaassen in ’t Kerkje aan de Deventerstraat werd gestart. Daar bleek de toeloop echter zo groot, dat het gebouw daar te klein was. Daarom is vorig jaar voor het eerst uitgeweken naar de Dorpskerk.

Voor de muzikale ondersteuning is een projectkoor geformeerd, waaraan zangers uit verschillende Vaassense kerken deelnemen. Zij studeerden de afgelopen weken de liederen in onder leiding van Peter Witteveen. Maar het is niet de bedoeling dat alleen dit projectkoor zingt, ook de andere aanwezigen worden nadrukkelijk uitgenodigd om met een aantal liederen mee te zingen.

Op zondag 17 december is iedereen welkom om deel te nemen aan deze Lessons and Carols in de Vaassense Dorpskerk. De viering begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Voor de onkosten wordt bij de uitgang een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

Wim van ’t Einde

06-47182663