In het kader van de viering 75 Jaar Vrijheid in 2020 bereidt stichting Broken Wings ’40 – ’45 een expositie voor waarin zij diverse aspecten wil belichten uit de meest donkere periode in onze jongste geschiedenis.

Daartoe zou Broken Wings graag in contact komen met mensen die beschikken over materiaal en/of voorwerpen uit de periode vanaf de mobilisatie in 1939 tot en met de bevrijding in 1945, die het verhaal van 5 jaar oorlog en bezetting in de gemeente Epe in beeld brengen, zoals bv.: (familie) verhalen, brieven, dagboeken, ansicht-kaarten, foto’s enz.

Aan geïnteresseerden zal worden gevraagd het ter beschikking gestelde materiaal  gedurende de duur van de expositie volgens bruikleenvoorwaarden af te staan.

De expositie zal op verschillende locaties in de gemeente Epe te zien zijn en in  april 2020, worden geopend.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met :

Hans Achterbergh   tel. 06 – 120 20 757                  e-mail : j.achterbergh9@kpnmail.nl

Jan Duinstee            tel. 0578 – 57 36 44                  e-mail : j.duinstee@gmail.com

Gerrit Kamphuis      tel. 06 – 137 18 590                  e-mail : g.kamphuis3@chello.nl