De voorbereiding voor het 45e Buurt- en Bedrijfsvolleybaltoernooi, georganiseerd door Volleybalvereniging Blok EVC, is weer van start gegaan. Het toernooi, dat dit jaar gesponsord wordt door Vramac Machines Apeldoorn, wordt evenals voorgaande jaren gespeeld in Dorpscentrum De Wieken te Vaassen op de dinsdagavonden 7 en 14 april van 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur. De finale-avond, waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd is op dinsdag 21 april 2020.

 

Er kan worden ingeschreven door dames-, heren- en gemengde teams. Alle teams worden ingeloot in de gemengde poules. In de gemengde teams moeten minimaal 2 dames in het veld staan. De commissie zal hierop dispensatie verlenen aan de herenteams. Per team mogen er maximaal 2 seniorcompetitiespelers in het veld staan.  Na de eerste speelavond gaan de bovenste teams van de poules naar de prestatieronde en de onderste teams naar de recreatieronde.

De kosten bedragen € 35,00 per ingeschreven team. Graag vóór 31 januari a.s. inschrijven via Hein Kers, tel. 0578-560331 of via email hakers58@planet.nl. 
De organisatie hoopt dit jaar weer een aantal nieuwe teams te kunnen begroeten