Vier inwoners van de gemeente Epe ontvingen een Koninklijke onderscheiding.
De lintjes werden in verband met de coronacrisis niet persoonlijk door de burgemeester uitgereikt en opgespeld. 

Burgemeester Tom Horn heeft dan ook vanmorgen, vrijdag 24 april 2020, met de gedecoreerden één voor één gebeld. Aansluitend op het laatste contact ontvingen alle Koninklijk onderscheiden inwoners van Epe een boeket bloemen.

 

De namen en redenen voor de toekenning treft u hieronder aan:

 

Mevrouw C. (Corrie) van Bottenburg-Eisenga uit Epe, 77 jaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Bottenburg begeleidt en instrueert mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zij helpt deze mensen (meestal een groep van 6 personen) wekelijks met het maken van olieverf schilderijen. Deze dagbesteding vindt plaats in de galerie van Ben Aa Creatieve Dagbesteding in Epe.

Mevrouw Van Bottenburg heeft ook jarenlang gewerkt als verpleegkundige in verpleeghuis Wendhorst in Heerde. Dit heeft haar gemaakt tot een allround deskundige op het gebied van verzorging voor mensen die deze hulp zo dringend nodig hebben.

De Gereformeerde Kerk Epe (de Regenboogkerk) heeft een actieve en creatieve groep leden, de KIA Groep (Kunst in Antenne), die kunst en cultuur onderdeel wil laten zijn van het kerkelijke gemeenteleven. Mevrouw Van Bottenburg is voorzitter van deze groep en geeft sturing aan de exposities die in gebouw Antenne, onderdeel van de Regenboogkerk, worden gehouden. De KIA Groep ondersteunt ook het zogenoemde gemeenteproject: activiteiten die zorgen voor verbinding en saamhorigheid met het accent op creativiteit en kunst.

Naast dit alles is zij reeds 15 jaar lang 24 uur per dag mantelzorger voor haar man. Door haar dagelijkse zorg wordt de professionele zorg ontlast. Op laatstgenoemde hulp wordt slechts heel beperkt een beroep gedaan.

 

De heer G. (Gerrit) Leskens uit Vaassen, 70 jaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Leskens is sinds 2002 de drijvende kracht en spin in het web binnen Korfbalvereniging Regio’72 in Vaassen. Hij is voorzitter van de sportparkcommissie en heeft deze functie (tijdelijk) gecombineerd met de functie van secretaris. De heer Leskens is vaak aanwezig op het sportpark om onderhoud te plegen, schoon te maken en te zorgen dat dit park er keurig bij ligt. Daarnaast was hij lid van de bouwcommissie van het sportpark Oosterhof en is hij nu weer betrokken bij het vernieuwingstraject met KCVO.

De heer Leskens organiseerde jeugdweekenden maar ook zomerkampen. Gesteld kan worden dat iedereen binnen de vereniging training heeft gehad van deze inwoner van Vaassen. Ook is hij de drijvende kracht achter schoolkorfbal, dat hij organiseerde samen met de buurtsportcoaches. Daarnaast is hij scheidsrechter en organisator van de koningsspelen. Gerrit Leskens is kortom onmisbaar voor Regio’72.

Tussen 2005 en 2016 was de heer Leskens als bestuurslid betrokken bij Vaasaqua en heeft hij verantwoordelijkheid genomen om de gehele boekenmarkt te organiseren. Dit heeft geresulteerd in de grootste boekenmarkt van Gelderland.

 

De heer A. (Albertus) Niessink uit Vaassen, 82 jaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Niessink is dit jaar 45 jaar lid van de Baptisten Gemeente Apeldoorn. Hij heeft in deze periode 32 jaar de functie van secretaris bekleed. Ook is hij de laatste 5 jaar (tot 2019) voorzitter van deze gemeente geweest.

Tussen 1964 en 2009 was hij betrokken bij het pensioen- en invaliditeitsfonds ten behoeve van voorgangers binnen de Unie van Baptisten Gemeenten Nederland, in een bestuursfunctie en als adviseur. Vanaf begin jaren zeventig tot 2002 is de heer Niessink tevens bestuurslid geweest van de Unie van Baptisten Gemeenten Nederland.

Sinds 2007 is hij actief voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Vaassen.

De PCOB heeft 300 actieve afdelingen in heel Nederland. De heer Niessink vervult de functie van voorzitter en belastingadviseur en hij vertegenwoordigt de PCOB Vaassen in de regiovergadering Noord-Oost Veluwe.

Ook was de heer Niessink vrijwilliger bij de Stichting SWOE (evenementencommissie en formulierenteam) en secretaris bij de SOSO Epe.

De heer L. (Louw) Visser uit Emst, 71 jaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Visser was van 2002 tot 2019 voorzitter van de Stichting Cultureel Platform Epe. In deze periode heeft het CPE zich ontwikkeld van een bevlogen groep vrijwilligers tot een organisatie die structureel jaarlijks drie muziek- en theatersessies (twaalf of meer voorstellingen) aanbiedt. Visser was binnen CPE ook initiator en medeorganisator van de Pleinmarkt Kunst, Cultuur en Welzijn: een culturele en maatschappelijke pleinmarkt met gemiddeld 50 deelnemende kraamhouders. Tot 2013 werd deze markt jaarlijks gehouden op het plein voor het gemeentehuis en vanaf 2013 rondom de Grote Kerk.

De heer Visser heeft zich als CPE-voorzitter ook altijd ingezet voor (de bevordering van) de samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties in de gemeente Epe. Daarnaast bezocht hij trouw alle voor het CPE relevante bijeenkomst bij gemeenten, de provincie en collega-instellingen. Hij was tevens betrokken bij de zomeravondconcerten in de gemeente Epe.
Vanaf 2005 is de heer Visser pr-adviseur van de Stichting Glaskunst en betrokken bij de organisatie van exposities.
Sinds 2013 is hij rondleider en docent voor de inclusieprojecten bij het CODA, cultuurhuis van Apeldoorn voor literatuur, kunst en erfgoed. Een bijzonder project is Onvergetelijk CODA, ontwikkeld voor Alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers. De heer Visser heeft hiervoor een speciale training gevolgd.
De heer Visser is tevens actief als fotograaf voor de Stichting KEK, Stichting Glaskunst en de Stichting CPE.