Ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) hebben dinsdag doorzoekingen gedaan bij drie autoverkoopbedrijven in  Apeldoorn, Vaassen en Hillegom. In Vaassen werd een vestiging van Santing Europe Cars B. V. doorzocht.

 

Ook een woning in Zandvoort en een accountkantoor in Zwanenburg werden doorzocht. Bij twee accountantskantoren in Elst en Ruurlo werd administratie gevorderd. Bij de doorzoekingen zijn geen aanhoudingen verricht.

 

De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke BTW carrouselfraude bij de levering van dure auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland aan afnemers in Oost-Europa. Er is beslag gelegd op grote hoeveelheden administratie, wapens, een Aston Martin en contant geld.

1,7 miljoen

De zaak is aan het licht gekomen na signalen uit het Europese VAT Information Exchange System, waarna de Belastingdienst bij betreffende ondernemingen een boekenonderzoek heeft ingesteld. Daaruit kwam naar voren dat over de periode eind 2014 tot en met begin 2016 voor ruim 4,5 mln euro aan auto’s is gekocht en over deze aankopen geen BTW is betaald. De Belastingdienst is vermoedelijk ca. 1,7 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen.

Buitenland

De verdenking is dat de verdachte autoverkoopbedrijven samenwerken en een BTW carrouselfraude hebben opgezet om ten laste van de Belastingdienst meer winst te behalen. Uit FIOD-onderzoek blijkt dat voornamelijk dure (on-gekentekende) auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland worden geleverd aan afnemers in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Duitsland.

In Nederland worden de auto’s gekocht door zogeheten ‘ploffers’ die de auto’s in Nederland doorverkopen aan een verdacht autoverkoopbedrijf. De ploffer brengt BTW in rekening aan de koper en draagt geen BTW af. Terwijl de koper de BTW wel aftrekt. Op deze wijze wordt een fiscaal voordeel genoten.

Bij BTW carrouselfraude draagt een ondernemer geen BTW af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die BTW wel in rekening brengt. Bij BTW carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens drie) waarbij minimaal één bedrijf de ontvangen BTW niet afdraagt.

Schatkist

BTW carrouselfraude kent vele vormen. Wat altijd hetzelfde is, is dat ergens in de handelsketen tenminste één ondernemer goederen of diensten mét BTW verkoopt, maar deze BTW niet afdraagt aan de fiscus. De ondernemer houdt de ontvangen BTW zelf en benadeelt zo de schatkist.

Bij BTW carrouselfraude zit de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar. En de fraude gaat over verschillende EU-landen heen. Doordat de fraude zo ingewikkeld is opgezet, worden de Belastingdienst en goedwillende ondernemers misleid.

Benadeling

BTW carrouselfraude is maatschappelijk ontwrichtend en ondermijnt het belastingsysteem, stelt de FIOD. ,,Het is concurrentievervalsend en benadeelt niet alleen de eerlijke bedrijven, maar ook de belastingbetaler. Naar schatting kost het de verschillende Europese schatkisten een bedrag van ongeveer 200 miljard euro’’, aldus een woordvoerder.

Bron: Gelderlander.nl