Hoewel er nog enkele twijfels zijn over de te volgen route, kunnen mensen die willen meedoen aan de carnavalsoptocht door Vaassen zich hiervoor nu al aanmelden via de Internetsite van De Rossumdaerpers. Dat is vooral van belang voor de deelnemers die graag Prins John I en Prinses Leonie op bezoek willen hebben tijdens het opbouwen.

Omdat de werkzaamheden in het centrum aan de Dorpsstraat zijn afgerond, kan de optocht in tegenstelling tot 2019 in elk geval dat deel van Vaassen weer aandoen. Vandaar dat de vereniging ervan uitgaat dat zij de traditionele route kan aanhouden. Momenteel zijn er iets verder echter nog werkzaamheden aan de Dorpsstraat en Apeldoornseweg, waardoor er misschien toch nog een aanpassing nodig blijkt. Als dat zo is, maakt De Rossumdaerpers dat zo snel mogelijk bekend.

Wie wil deelnemen aan de optocht kan zich daarvoor inschrijven op www.rossumdaerpers.nl. Dan is er de keuze om wel of geen bezoek te krijgen. Sommigen willen hun creatie voor iedereen geheim houden, maar anderen krijgen de mogelijkheid om te laten weten of een bezoek van de Prins en Prinses op prijs wordt gesteld. Net als hun voorgangers zijn ook John en Leonie enthousiast om een indruk te krijgen van de creaties waarmee iedereen de weg op wil gaan. Verschillende bouwers die vaak al weken en maanden bezig zijn, blijken het prachtig te vinden om alles zelf te kunnen uitleggen aan de voorgangers van het feest.

Natuurlijk moet iedereen zich op de dag zelf vervoegen in De Rossumburcht om de laatste formaliteiten te regelen. Op 22 februari kunnen mensen zich ook spontaan aanmelden. Het opstellen in de Jan Mulderstraat is vanaf 11.00 uur, waarna medewerkers vanaf half twaalf klaar zitten om de inschrijvingen af te handelen.

Hoewel het zich buiten het blikveld van het grote publiek afspeelt, vinden De Rossumdaerpers de zondag- en dinsdagochtend van carnaval zeer belangrijk. Dan staat immers het ziekenbezoek op het programma. Maar… Dat onderdeel van de festiviteiten kan alleen een succes worden met de hulp van het publiek. Vandaar dat de vereniging de mensen in Vaassen en omgeving om hulp vraagt. Op de zondagochtend van carnaval willen de carnavallisten een bezoek brengen aan de plaatsgenoten die dan in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen, waarna het Prinsenpaar en De Raad van Elf op dinsdag mensen willen bezoeken die wegens ziekte of ander ongemak niet in staat zijn naar De Rossumburcht te komen.

De vereniging vraagt iedereen die mensen kent die een bezoek op prijs zouden stellen dat te melden bij één van de bestuursleden. Dit is nodig, omdat de wet op de privacy officiële instanties verbiedt dergelijke informatie door te spelen. De club laat zich hierdoor echter niet te neerslaan en blijft proberen om alle Rossumdaerpers te betrekken bij het evenement. Daarbij wil zij mensen die niet kunnen komen al helemaal in gedachten houden.