Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de Dag van de Dialoog 2018 in de gemeente Epe op dinsdag 6 november (tussen 10.00 en 12.30 uur; 14.30 en 17.00 uur en 17.30 en 20.00 uur). Er is gekozen voor het landelijke thema voor 2018 ‘Elkaar zien’, een gespreksonderwerp dat zeer actueel is en zich goed leent als thema om persoonlijke ervaringen en wensen uit te wisselen.

Veel organisaties en personen hebben de voorgaande edities van de Dag van de Dialoog in deze gemeente als een waardevolle activiteit ervaren. Dit omdat de Dag van de Dialoog een activiteit is die kan bijdragen aan het bevorderen dan wel versterken van de sociale samenhang in de lokale samenleving doormiddel van een goed gesprek. Ervaringen en onderzoek leren dat sterke sociale verbindingen van groot belang zijn in tijden van (snelle) veranderingen en onzekerheid.

Voor organisaties biedt de Dag van de Dialoog mogelijkheden om betrokken te raken bij de lokale samenleving en om in contact te komen met mensen die ze anders niet bereiken. Tevens biedt de Dag van de Dialoog kansen om allerlei geluiden vanuit de lokale samenleving te horen.

Doet uw organisatie mee? U kunt ook meewerken aan de Dag van de Dialoog door gesprekstafels in uw eigen accommodatie te organiseren. Daarvoor ontvangt u informatie en, zo nodig, ondersteuning van het projectteam dat de Dag van de Dialoog in de gemeente Epe coördineert.

Het organiseren van een gesprekstafel houdt, in essentie, het volgende in:

werven van mensen om mee te doen aan het gesprek op dinsdag 6 november a.s. Elke gesprekstafel bestaat uit een gemêleerd gezelschap van maximaal 8 personen.

werven van ‘gespreksbegeleiders’ die het gesprek op 6 november willen begeleiden. Deze krijgen een korte training in de dialoogmethodiek aangeboden. Deelname aan deze training is voorwaarde voor de inzet als gespreksbegeleider.

beschikbaar stellen van een geschikte locatie om – op een rustige manier – een gesprek van ongeveer 2,5 uur te kunnen voeren.

Als u vragen heeft dan kunt u ons bereiken via epeindialoog@gmail.com of telefonisch: 06-40458328 (mevr. Bilge Yeleser) of 06-12961642 (dhr. Johan Schroten). Voor meer informatie en aanmeldingen verwijzen wij u naar de website van Koppel en ook op BuurtMaken vind u meer informatie.

Ook dit jaar hopen wij op veel mooie, inspirerende en vooral leuke gesprekken zodat wij samen er weer een succes van maken.

Met vriendelijke groet,

projectteam Epe in Dialoog 2018