Centrale Eindtoets dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018

De Cito Eindtoets Basisonderwijs, vaak afgekort tot Citotoets, is een toets van Cito die leerlingen van het Nederlandse basisonderwijs in groep 8 afleggen zodat men een beeld kan krijgen wat het best passende vervolgonderwijs voor de deelnemende leerling zou kunnen zijn.

De toets is over het algemeen een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezetonderwijs. Voorheen werden leerlingen vaak beoordeeld op hun ouders; zo werden mannelijke allochtone- en arbeiderskinderen ongeacht hun intelligentie naar de lagere technische school gestuurd, en vrouwen naar de huishoudschool. Om leerlingen de kans te geven op een objectieve manier hun leervermogen te tonen is de Cito-toets ingevoerd.

Het is dus een manier om kinderen te beschermen tegen vooroordelen die sommige leraren hebben. Ook het advies van de basisschool, de wens van de leerling, de ouders en de ontvangende school zijn van belang. De Cito-toets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken.

Een leerling wordt gedurende de gehele basisschool gevolgd, waardoor soms al bekend is wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Naast de toetsresultaten spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen een rol bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs.

De Cito Eindtoets Basisonderwijs bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De toets wordt gespreid over drie ochtenden afgenomen.

Vaassen Actief wenst alle kinderen uit de groepen 8 sterkte en succes toe, want heel veel kinderen vinden het best een beetje spannend. Toy Toy Toy!