De belastingdienst meldt dat er een nepbrief rond gaat waarin gevraagd wordt om €159 over te maken in verband met zorgtoeslag uit 2015.

Het beschikkingsnummer is 2549.56.251.Y.5.32841 en de bankrekening eindigt op 6194 38.

Ga niet op deze brief in en gooi hem weg.