Dat carnaval al heel lang wordt gevierd in Vaassen blijkt wel uit een bericht in de “Nieuwe Apeldoornsche Courant” van 5 februari 1929. Ver voordat de Rossumdaerpers of hun voorloper de Roje Hane zijn opgericht werd er al carnaval gevierd in Kasteel de Cannenburgh.

Bal-masqué in Kasteel “de Cannenburgh”
Daar, waar eens in vroeger eeuwen de zwaarden kletterden, geweerschoten knalden, gruwzame folteringen, gepleegd werden, intrigeerende drama’s zich afspeelden, daar, op diezelfde plaats, hoe paradoxaal het klinke moge, zingt thans de moderne tijd zijn hoogtij-zangen, onder leiding van Terpsichore en daar regeerde Zaterdagavond Momus, de god der dwaasheid en bracht er blijdschap en jolijt in ongelimiteerde hoeveelheden.”

Tijdens deze avond werd er ook nog een goed doel ondersteund. Er was die avond ook een collecte “voor de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van de „Prins- der Nederlanden”.”

Ook was de zaal versierd, “Groen en bloemen verspreidden bedwelmende geuren; electrische vonklichten imiteerden welhaast den Zuidelijken sterrenhemel”. En er waren  artiesten ingehuurd voor de muzikale omlijsting van deze avond. “In breede golflengten dreunde de opwekkendste dansmuziek door de zaal: aan de eene zijde had een harmonica-speler zijn tenten opgeslagen, terwijl Stroomherg’s slagvaardige band uit Zwolle op het vriendelijke podium een plaatsje vond.”

En de best verkleden gingen naar huis met een prijs. “De jury — die zich fijn-bewust van haar taak kweet — bestond uit mej. L. Bon en de heeren Schol en B. Waltman. Deze laatste reikte met een vriendelijk speechje de prijzen uit: resp aan Harlekijn (mooiste damescostuum) Samuel Pickwick (mooiste heerencostuum); Pierrot en Pierrette (mooiste paar); Biedermayer tijd (origineel costuum); Jockey en moderne apache (troostprijzen).”

Zelfs in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant werd destijds reclame gemaakt voor dit evenement. En reden er extra bussen naar Zwolle na afloop van dit feest.

Bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 28 januari 1929