Het Kindpakket van de gemeente Epe is het afgelopen jaar 357 keer toegekend aan 181 kinderen.

Ten opzichte van 2017 is dat een flinke stijging, zo bleek uit het jaarverslag 2018 van Stichting Leergeld. Wethouder Erik Visser ontving op 13 juni het verslag uit handen van Henk van Kessel, voorzitter van Stichting Leergeld Noord-Veluwe, afdeling Epe.

Kindpakket

Het Kindpakket is een bundeling kindvoorzieningen voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een smalle beurs. In de gemeente Epe worden deze voorzieningen in zes categorieën toegekend in natura: onderwijs (zoals een schoolreis of een laptop), sport (bijvoorbeeld contributie van een sportvereniging), cultuur (denk aan dans- of muziekles), zwemles, vervoer (bijvoorbeeld een fiets) en verjaardagen (een ‘verjaardagsbox’). De aanvragen en toekenningen van het Kindpakket lopen via Stichting Leergeld.

Meedoen

Wethouder Visser is blij met de inzet van de stichting: “Door hun inspanningen kunnen kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen ook deelnemen aan activiteiten. Daardoor staan ze niet meer aan de zijlijn.” De wethouder ziet dat het Kindpakket tegemoet komt aan een behoefte: “Het aantal toegekende aanvragen is gestegen van 199 in 2017 naar 357 in 2018. Dat betekent dat steeds meer kinderen uit deze gezinnen kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. In 2017 waren dat er in onze gemeente 37 en in 2018 al 181. Dit past bij het streven van de gemeente dat iedereen kan meedoen in onze samenleving.”

Informatie over het Kindpakket

Voor meer informatie over het Kindpakket kijkt u op www.kindpakket.nl. Informatie over de Stichting Leergeld Noord-Veluwe vindt u op
http://www.leergeldnoordveluwe.nl.